DSV Country 2053

323,00 

Użytek polowy – Międzyplon Turbo

Mieszanka na grunty orne, w trzy- do czteroletnim użytkowaniu na stanowiskach średnich i dobrych.

• Mieszanka plonuje równomiernie przez cały okres wegetacji dzięki zrównoważonemu składowi traw wysokich i niskich
• Wyśmienitej jakości mieszanka nadająca się do użytkowania kośnego i pastwiskowego
• Szczególnie interesująca dla gospodarstw, które swoje użytki polowe położone w pobliżu zabudowań, po skoszeniu
na kiszonkę, chcą jeszcze intensywnie pastwiskować
• Odpowiednio dobrany skład traw wysokich i niskich
• Wysokie plony i jakość przez wszystkie lata użytkowania

Udział Gatunki
80% życica westerwoldzka
20% koniczyna perska

Skład mieszanki może ulec pewnym zmianom gatunkowym – zgodnie z normami RSM (Regel Saatgut Mischungen) – nie zmieniając jej przeznaczenia oraz wartości.

Produkt dostępny na zamówienie