Out of Stock

DSV Country Horse 2119

Najniższa cena ( 13 kwietnia, 2024 ): 0,00  Kategorie: ,

COUNTRY Horse 2119

Trwała mieszanka do produkcji siana lub kiszonki

• Różne gatunki traw są tak zestawione ze sobą, aby trawy wysokie – jak kostrzewa łąkowa, tymotka łąkowa i rajgras
wyniosły miały duży udział w składzie mieszanki
• Życica trwała, wiechlina łąkowa i kostrzewa czerwona poprawiają wydajność plonu i utrzymują zwartą ruń
• Sprawdza się szczególnie, gdy pierwszy pokos przeznaczymy na siano lub kiszonkę, a następnie będzie ekstensywnie
pastwiskowana
• Mieszankę można wzbogacić, dodając podczas siewu 1,5 kg/ha Country Horse 2122 – Ziołowe menu

Udział Gatunki
40% kostrzewa łąkowa
30% życica trwała (typ pastwiskowy)
10% tymotka łąkowa
10% wiechlina łąkowa
5% kostrzewa czerwona
5% rajgras wyniosły

Skład mieszanki może ulec pewnym zmianom gatunkowym – zgodnie z normami RSM (Regel Saatgut Mischungen) – nie zmieniając jej przeznaczenia oraz wartości.