Out of Stock

TerraLife® – BetaMaxx TR

TerraLife® – BetaMaxx TR

Mieszanka poplonowa do uprawy buraków.

• wymarza
• tworzy idealne warunki dla buraka cukrowego

BetaMaxx TR tworzy idealnie warunki wstępne dla efektywnej uprawy roślin jarych, szczególnie buraków cukrowych. Mieszanka zawiera głęboko korzeniące gatunki, które umożliwiają burakom łatwe ukorzenienie w utworzonych już głębokich kanałach korzeniowych. Jest to pomocne dla buraków przede wszystkim w okresach suszy. BetaMaxx TR pozwala na uprawę bezpłużną i pozostawia po sobie 40-80 kg N/ha.
BetaMaxx TR nie jest odpowiednia do biologicznego zwalczania Heterodera schachtii (w tym przypadku polecamy mieszankę TerraLife® BetaSola).
BetaMaxx TR nie nadaje się do uprawy w płodozmianie z rzepakiem i na obszarach występowania cyst mątwika.

Wszystkie mieszanki oznaczone skrótem TR zawierają rzodkiew głęboko korzeniącą Deeptill.

Tylko w mieszankach DSV kapusta abisyńska Redbone.