Out of Stock

TerraLife® – BetaMaxx 50

TerraLife® – BetaMaxx 50

Mieszanka poplonowa do uprawy buraków.

• wymarza
• tworzy idealne warunki dla buraka cukrowego
• nadaje się także do płodozmianu z rzepakiem

BetaMaxx 50 tworzy idealnie warunki wstępne dla efektywnej uprawy roślin jarych, szczególnie buraków cukrowych. Mieszanka zawiera głęboko korzeniące gatunki, które umożliwiają burakom łatwe ukorzenienie w utworzonych już głębokich kanałach korzeniowych. Jest to pomocne dla buraków przede wszystkim w okresach suszy. BetaMaxx 50 pozwala na uprawę bezpłużną i pozostawia po sobie 40 – 80 kg N/ha.
BetaMaxx 50 nie jest odpowiednia do biologicznego zwalczania Heterodera schachtii (w tym przypadku polecamy mieszankę TerraLife® BetaSola).
W mieszance BetaMaxx 50 nie występują żadne rośliny krzyżowe, może ona zostać użyta także w uprawie warzyw i kombinowanych płodozmianach rzepaczano-buraczanych.