SURTERRA FAO 250

Kategoria:

Solidny mieszaniec

  • Wysoki i bardzo stabilny plon ziarna,
  • Mieszaniec sprawdza się jako bardzo dobra i wydajna kiszonka,
  • Zdrowy i odporny na wyleganie,
  • Tolerancyjny na stres glebowo-klimatyczny,
  • Jest rekomendowany na słabe i dobre stanowiska.

Średniowczesny, bardzo wydajny mieszaniec pojedynczy, ziarnowo-kiszonkowy. Wysokie i bardzo odporne na wyleganie rośliny. Bardzo dobry profil zdrowotnościowy oraz przydatność do uprawy na glebach lekkich. Wysoki plon suchej masy, energii oraz skrobi. Bardzo wysoki plon suchego, łatwo wymłacalnego ziarna.

Mieszaniec SURTERRA charakteryzuje się bardzo dobrą przydatnościną w kierunku kiszonkowym. Osiaga wysokie plony suchej masy. Dzięki połączeniu wysokiej zawartości skrobi oraz dobrej strawności roślin, SURTERRA należy do bardzo wartościowych mieszańców kiszonkowych.

SURTERRA wykazuje się bardzo wysokim potencjałem plonowania nawet w trudnych warunkach glebowo-klimatycznych. Oficjalne badania udowadniają, że mieszaniec posiada dużą tolerancję na suszę. Potencjał mieszańca SURTERRA jako dobrej kiszonki może być w pełni wykorzystany na obszarze całego kraju. Warto podkreślić, że dzięki bardzo dobremu wigrowi wzrostu roślin i tolerancji na chłody wiosenne sprawdza się także na północy Polski

Opakowanie: Worek – 10 kg