Promocja!

TerraLife® – Mieszanka Gorzowska

378,16 

Najniższa cena ( 2023-10-03 ): 402,30  Kategorie: , , Tag:

TerraLife® – Mieszanka Gorzowska

Sprawdzona mieszanka poplonowa do użytkowania na paszę i jako nawóz zielony.

• wysokobiałkowa pasza dla zwierząt
• dobra zimotrwałość
• znaczna poprawa struktury gruzełkowatej

Mieszanka Gorzowska jest znanym, wysokoplonującym i wysokobiałkowym poplonem ozimym już od 1928 roku, kiedy to została opracowana w Gorzowie Wielkopolskim przez pracowników DSV. Mieszanka składa się z życicy wielokwiatowej, koniczyny inkarnatki i wyki ozimej i nadaje się na wszystkie gleby. Dostarcza wysokich plonów masy zielonej i suchej z bardzo dobrą wartością paszową i wysoką masą korzeni. Odrost może być pastwiskowany, koszony, spasany na świeżo, zakiszany lub zmulczowany jako zielony ugór.

Mieszanka Gorzowska obecnie przeżywa swój renesans, ponieważ utrzymanie żyzności gleby nabiera coraz większego znaczenia wśród rolników. Bobowate i trawy prowadzą do trwałej poprawy właściwości gleby. Resztki organiczne pozostające po przeoraniu w warstwie ornej wzbogacają glebę w próchnicę. Rośliny motylkowate powodują dostarczanie azotu atmosferycznego do gleby, dzięki symbiozie z bakteriami brodawkowymi. Uprawa Mieszanki Gorzowskiej sprzyja rozwojowi organizmów glebowych, zwiększa udział wodonośnych gruzełek, które poprawiają przesiąkanie jak również odbudowują i stabilizują strukturę gleby.

Produkt dostępny na zamówienie