Out of Stock

VICENTE FAO 210

Kategoria:

Wczesny oraz wysoki plon ziarna i energii

  • Wczesny mieszaniec kiszonkowo-ziarnowy,
  • Bardzo wysoka strawność całych roślin i zawartość skrobi w roślinie,
  • Bardzo wysokie plony zarówno ziarna jak i suchej masy w grupie mieszańców wczesnych,
  • Dobra zdrowotność roślin,
  • Rośliny średnio-wysokie o bardzo dobrej odporności na wyleganie.
Opakowanie: Worek – 10 kg