SUSETTA FAO 240-250

Kategoria:

Dostosowana do różnych warunków

  • Średnio-wczesna odmiana ziarnowo-kiszonkowa,
  • Rośliny wysokie i zdrowe o bardzo dobrej odporności na wyleganie,
  • Bardzo dobry wigor początkowy roślin,
  • Bardzo dobrze toleruje chłodniejsze warunki wzrostu,
  • Wysoka zawartość skrobi,
  • Wysoka strawność całych roślin w zastosowaniu na kiszonkę,
  • Bardzo dobra wymłacalność ziarna.
Odmiana sprawdzająca się zarówno w użytkowaniu na ziarno jak i na wysokoenergetyczną kiszonkę.
Opakowanie: Worek – 10 kg