POWERPACK FAO 230

Kategoria:
  • Mieszaniec ziarnowy,
  • Mieszaniec o wysokim potencjale plonu,
  • Rośliny wysokie, odporne na wyleganie,
  • Rośliny zdrowe, odporne na choroby fuzaryjne oraz głownię guzowatą,
  • Odmiana toleruje gleby lekkie i okresowo przesuszone.
Opakowanie: Worek – 10 kg